6 December 2011

Pertandingan Pidato Kanak-kanak Malaysia 2009 (Tempat Ketiga Kategori Ba...


Kata Seru

     1. Kata Seru adalah bertujuan melahirkan sesuatu perasaan.

     2. Kata seru digunakan apabila hendak menggambarkan

          sesuatu perasaan marah, terkejut gembira, sedih dan sebagainya

     3. Tanda seru (!) mesti diletakkan di akhir ayat seruan.

     4. Contoh kata seru dalam ayat:

         1. Wah, cantiknya rumah kamu!
        

         2.. Syabas, kamu telah berjaya menamatkan permainan ini!
             
         3. Eh, kamu tidak pergi sekolah hari ini!


         4. . Aduh,  sakitnya gigi aku!

                           
5 December 2011

Animasi kacang : can mali can

Kata terbitan

      KATA  TERBITAN
     Bentuk kata yang mengandungi  kata dasar . Terbentuk  melalui 
     proses pengimbuhan. Iaitu proses yang menggandingkan imbuhan pada
     kata dasar dan menghasilkan empat bentuk kata terbitan iaitu:
     1. Imbuhan awalan
     2. Imbuhan akhiran
     3. Imbuhan apitan
     4. Imbuhan sisipan