6 December 2011


Kata Seru

     1. Kata Seru adalah bertujuan melahirkan sesuatu perasaan.

     2. Kata seru digunakan apabila hendak menggambarkan

          sesuatu perasaan marah, terkejut gembira, sedih dan sebagainya

     3. Tanda seru (!) mesti diletakkan di akhir ayat seruan.

     4. Contoh kata seru dalam ayat:

         1. Wah, cantiknya rumah kamu!
        

         2.. Syabas, kamu telah berjaya menamatkan permainan ini!
             
         3. Eh, kamu tidak pergi sekolah hari ini!


         4. . Aduh,  sakitnya gigi aku!

                           
No comments:

Post a Comment

Note: only a member of this blog may post a comment.